top of page
LP What is MA – top
Agile lines.png

Inspirationssession

UTVECKLA

FRAMTIDENS FÖRETAG

Vilka agila utmaningar har du och din organisation?

Anders.png

Anders är en managementkonsult specialiserad på att förbättra intern effektivitet och extern effekt av Marknads- och kommunikationsavdelningar. Han har 15+ års erfarenhet av att utveckla organisationer ur ett människo-, process- och teknikperspektiv med ett gemensamt mål att förvandla avdelningar för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Anders Grahn

Senior Transformationsledare

Emma.png

"Varje dag möter vi olika ledningsgrupper och chefer som vill ta vara på sin organisations potential samt öka förmågan att möta möjligheter och krav i omvärlden. Det är inte ovanligt att organisationen är typiskt sett riggat utifrån ett vattenfallstänk med separata funktioner i stället för gemensamma prioriteringar och en affärslogik där många  bidrar till ett slutresultat.

 

Mycket av vårt arbete med företagsledningen handlar om att utmana traditionella organisationsstrukturer för att frigöra innovation och kapacitet internt."

Emma Norén

Senior Transformationsledare

business-area-button-ag.png

BOKA EN INSPIRATIONSSESSION

Kryssa i ett eller flera alternativ nedan för att boka en gratis inspirationssession med våra erfarna konsulter. 

radio-buttons.png

Working agile is not just about changing the way you work.
 

To succeed in becoming agile "for real", you need to change the culture of the organization.

heylagostechie-IgUR1iX0mqM-unsplash.jpg

An image of the customer is created with invaluable information for both marketing and sales.

bottom of page