top of page
Clean.png

De 6 viktigaste grundpelarna i en
Agil Organisation

LP What is MA – top

En kulturförändring sker inte av sig själv och det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja

 

  • Vilka strukturer påverkar det dagliga arbetet mest?

  • Vilka är de viktigaste grundpelarna för att förbereda organisationen för framtida förändringar?

Företag måste hitta ett nytt sätt att driva sin verksamhet för att kunna fortsätta vara framgångsrika i en komplex värld där allt ständigt förändras. Det räcker inte att tro att ett nytt sätt att arbeta kommer att ha avsedd verkan, du måste vara beredd att ge upp en hel del för att verkligen få till en omvandling som rustar företaget för framtida förändringar och behov.​

radio-buttons.png

Vill du veta mer? 

Ladda ner vårt whitepaper för att läsa hela versionen.​

  1. Hur driver du kulturell förändring i en organisation?

  2. Definiera “agil”?

  3. Vilka är de 6 viktigaste grundpelarna i en agil organisation?

  4. Vilka är utmaningarna i en agil organisation?

  5. Var någonstans ska företaget börja processen?

6 pillars - agile org swed.png

Whitepaper - Svenska

6 viktigaste grundpelarna i en agil organisation

Working agile is not just about changing the way you work.
 

To succeed in becoming agile "for real", you need to change the culture of the organisation.

heylagostechie-IgUR1iX0mqM-unsplash.jpg
bottom of page